Agrotur, Lda

CAFÉ CHIMANIMANI

Produzir salvando o planeta

Arşiv Araştırmanızı Kesin Olumsuz Sonuçlandıracak 5 DEV HATA MG HUKUK BÜROSU

Arşiv Araştırmanızı Kesin Olumsuz Sonuçlandıracak 5 DEV HATA MG HUKUK BÜROSU

Şimdi,Türk halkının umudu Loto’ya, Toto’ya, Millî Piyangoya; Kürt halkının umudusiyasal umutsuzluğa, benzeri şeylere mahkûm edilerek cumhuriyetin 2’nciyüzyılına giderken bir baskı, bir zorba rejim uygulanmaya çalışılıyor. METİNNURULLAH SAZAK (Eskişehir) – Kürt’ü size bırakmayacağız, Kürt kardeşlerimizisize bırakmayacağız. MURATSARISAÇ (Devamla) – Ya, ne yaparsanız yapın, ne yaparsanız yapın ne özgür basınsize karşı boyun eğiyor ne biz Kürtler eğiliyoruz. BAŞKAN– Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde ilk söz Sayın Behiç Çelik’in. HACIAHMET ÖZDEMİR (Devamla) – Sayın Başkanım, bir dakikamı istiyorum. CumhuriyetHalk Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisivardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. Değerlimilletvekilleri, bu görmüş olduğunuz pamuk, üreticilerimiz tarafından binbiremekle üretilmektedir. Bunun içerisinde alın teri var, çiftçinin elinin nasırıvar, emeği var. HalklarınDemokratik Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş birönerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

Ancak nasıl olsa iptal edeceğim diyerek uydurma rezervasyonlar ve güzergah belirlemememiz gerekiyor. İllegal sürü liderlerine ise “dini cemaat liderleri, her türlü mafya örgütlenmelerini, underground anarşist oluşumları” örnek gösterebiliriz. Ancak eğer ki siz birey olarak devletin ruhsat-lisans vermediği uyuşturucuları satmayı geçtik kullanmayı denerseniz bu takdirde hayatınızın hatasını yapmış sayılırsınız. Bu süre içinde sisteme giremeyenmilletvekillerinin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen desisteme giremeyen milletvekillerinin oy pusulalarını oylama için verilen süreiçinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. MUSTAFAELİTAŞ (Devamla) – Nitekim, Merkez Bankası Başkanı Plan ve Bütçe Komisyonunakanun gereğince yılda 2 kere bilgi vermek zorunda, en yakın zamanda da herhâldeo bilgi çerçevesinde bunu alırsınız. GelirVergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğişiklikYapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerinde, öncelikle Plan ve BütçeKomisyonunda çok değerli katkılarıyla Başkan ve üyelerimize, bürokratlarımızaçok teşekkür ediyoruz. Meclis Genel Kurulunda eleştirileriyle, katkılarıylabütün siyasi gruplarımızın Grup Başkanlarına, milletvekillerine, Grup BaşkanVekillerine huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyoruz. Yine,2 bin lira altındaki icra borçlarının hazineden karşılanmasını sağlayarak 9milyon dosyanın tasfiye edilmesini ve 5 milyon kişinin de bundan istifadeetmesini sağlamış olduk. BAŞKAN- Önerge üzerinde söz talebi Sayın İbrahim Halil Oral’ın. 48’incimadde üzerinde 1 adet önerge vardır, okutup işleme alacağım. CAVİTARI (Antalya) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; önceliklehepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

İMAMHÜSEYİN FİLİZ (Gaziantep) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; GelirVergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğişiklikYapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 40’ncı maddesiyle ilgili olarak İYİ PARTİGrubu adına söz almış bulunmaktayım. SayınBaşkan, değerli milletvekilleri; Kürt’ün çocuk sayısını bile kendine tehditolarak gören bir anlayışla karşı karşıyayız. Yani, eskiden, bunlar MGK’de,gizli yerlerde görüşülüyordu ama artık iktidar partisi bunları her yerde açıkaçık -Kürt düşmanlığını- ifade etmekte hiçbir beis görmüyor. Tabii, şunubelirteyim, Kürt halkı da dostları da bunun çok iyi farkında. AYHANBARUT (Devamla) – 2020 yılında üre gübrenin tonu 1.800 lirayken, 2021 yılında 4bin liraydı, bu yıl 14 bin lirayı geçti.

Elbette bu mevzuat hükümlerine bakıp da Türkiye gündemine vakıf olmadığından mütevellit güvenlik soruşturmasının neden olumsuz geldiği ile ilgili fikir yürütemeyecek olan okurlarımız için bir liste yaptım. Böylelikle fişlenme ve damgalanma korkusu ile kimseciklere danışamadığınız soramadığınız “Neden? Zira olumsuz çıkma sebeplerini ne e-devletten ne emniyetten bizzat giderek ne de o kuruma dilekçe veyahut sözlü başvuruda bulunarak öğrenebilirsiniz. Merhaba,Şu an Ankara’da bir üniversiteye kayıtlıyım ama derslere girmiyorum. Tur ile vize başvurusu yapsam ne gibi sorunlar çıkar karşıma? Sonuçta; bankadaki para nereden geliyor derler herhalde. Merhaba Şahin bey.Ben 2 hafta öncesi Almanyadan akraba ziyareti reddi aldım. Çalışmıyorum, 1 yıl olmadı mezun olalı, şimdi ben annemle Çek cumhuriyetinden 25günlük vize alma şansım var mı? Babam sponsor olucak, Çek Cumhuriyetinde olan bir şirketle iş anlaşması var.

Kürt’ün, Türkmen’in, Alevi’nin,Sünni’nin, dindarın, laikin, modernin, gelenekçinin eşitlendiği bu memleketharitasında bizim tamamımızın adına “Türk milleti” diyoruz. Vatandaşlıkhassasiyetiyle bizi bir arada tutan bu cumhuriyeti en büyük nimetimiz olarakgörmek ve korumak mecburiyetindeyiz. 99’uncuyılını idrak ederken cumhuriyet nasıl kurulduğunu unutmamamız gereken, bizimher şeye yeniden başlama fırsatımızdır. Evlatlarını hangi cephedekaybettiğini bilmez bir milletin, vatanında huzurla yaşasın diye geridekalanların, savaşta evlatlarını göz göre göre ölüme gönderebilmeyi kararlılıklagöze almış bir milletin bize en büyük armağanıdır cumhuriyet. Görüşülmekteolan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde KararnamelerdeDeğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 43’üncü maddesinin birincifıkrasında yer alan “değiştirilmiştir” ibaresinin “yeniden düzenlenmiş”şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Görüşülmekteolan 361 sıra sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun HükmündeKararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 43’üncü maddesininaşağıda şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Peki,bunun karşısında aylardır, yıllardır susmayan bir anne ne yapıyor? Urfa’da sıcakta soğukta, yazda kışta, çamurda, her zaman diliminde büyükzorluklara rağmen direnen bir anne, Emine Şenyaşar “Zulüm var, hukuksuzluk var.İki oğlumu ve eşimi kaybettim, nerede hukuk, nerede adalet? Vallahi yıllardır ben onu görüyorum, gözyaşları dinmiyor.Bakın bu resme, belki vicdanınız sızlar! Altı yüz beş gündür bu yaşlı anne orada direniyor, kulakasmıyorsunuz ve olayı örtbas etmeye çalışıyorsunuz. HevselBahçeleri sekiz bin yıldır yüzlerce canlıya ev sahipliği yapan endergüzelliklerden biridir. Yine, Dicle Nehri ise Diyarbakır’ın ruhunu oluşturuyor.Diyarbakır, Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehri üzerinden var olmuştur.

BursaOrhaneli ilçesi Akalan ve Söğüt köylerinde bir altın madeni şirketi ÇEDbaşvurusunda bulundu. 2015 yılında da bu girişimde bulunmuştu ancak FETÖdarbesi olunca o zaman askıya aldılar, şimdi tekrar canlandılar. Toplam 1.900hektarlık ruhsatlı alanda iki tane başvuru yaptılar. Kanuna göre de 25 hektarın altında ÇED izni halka bilgiverilmeden yapılabiliyor yani kanunun arkasından dolanarak toplamda 36 hektar için ayrı ayrı başvurup iki ayrı başvuru yaparak halkın onayını almadan burada madençıkarmak istiyorlar. Köylü buna karşı, orada tarım ve hayvancılık yapılıyor.Herkes oradaki istihdamdan ve gelirinden memnun. Bir an önce bu yanlıştandönülmesini ve köylünün çağrılarına kulak verilmesini talep ediyor, konununtakipçisi olacağız diyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğindeyola çıkan AK PARTİ’mizin milletimizin desteğiyle iktidara gelişinin 20’nci yıldönümü. Yirmi yıldır kesintisiz olarak aziz milletimize hizmet ediyoruz.

  • Eğer birini çok kızdırırsanız ve o biri hakkınızda CİMER’e şikayette bulunursa ve siz memur olmak kafasında iseniz geçmiş olsun.
  • Değerlimilletvekilleri, ülkemizin sorunları oldukça fazla.
  • Sonolarak, yirmi yıldır her seçimde “güven ve istikrar” diyen AK PARTİ’yeiktidarda rekor kırdıran aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum.

Yüzde 25 meyilivardır, denizi ve yat limanını gören, elde kalan tek alandır. Görüşülmekteolan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde KararnamelerdeDeğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 41’inci maddesinde yer alan“değiştirilmiştir” ibaresinin “yeniden düzenlenmiştir” şeklindedeğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. ATİLASERTEL (İzmir) – Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; maddeleri açık açıkokudu arkadaşımız. Yasa dışı mostbet güncel giriş ya da kumar oynatanlara, izin almadanpiyango düzenleyenlere gerekli cezaları getiriyorsunuz; bunu anlayışlakarşılıyorum. Yine,AK PARTİ’nin, yangından mal kaçırırcasına, hiçbir sorunu tam anlamıylaçözmediği bir torba yasayla karşı karşıyayız. Ülkemizde yirmi yıllık AK PARTİiktidarının enkazı varken, ekonomik kriz bu kadar derinleşmiş; açlık, yoksullukve işsizlik zirveye tırmanmış, intiharlar, cinayetler bu kadar artmışken bugünyine dertlere derman olmayacak bir yasa teklifini görüşüyoruz. Evet, bu torbayasanın 40’ıncı maddesinde eşya piyangosu ve çekiliş düzenlemek isteyen başvurusahiplerinden 2 bin lira başvuru bedeli alınması öngörülüyor.

Detaylı bir bilgilendirme olmuş bunun için öncelikle size teşekkür ederim. Ben 15 gün içinde 5 gün şeklinde bir İnterail bileti aldım. Vize başvurusunu için İtalyan konsolosluğuna başvuru yapmayı düşünüyorum ancak 2016 Mart ayında okuldan mezun oldum ve bir işte çalışmıyorum ( Kpss’ye çalıştığım için işe girmedim ), yani sigortam yok ve 26 yaşındayım. Dediğiniz gibi hostellerde belli tarihlerde rezervasyon yaptım (sonra iptal edeceğim tabi ). Banka hesabımdaki para akışı da çok değil, ayda 1000 TL ile 500 TL arası para girişi çıkış oluyor. Şuanda da hesabımda birikmiş param yok ancak hesabımda 5000 TL kadar para gösterebilirim. Sigortam olmadığı için vize çıkmaz diye düşünüyor ve tedirgin oluyorum. Merhaba, Ben AÖF öğrencisiyim aynı zamanda Avukatlık stajımı yapıyorum dolayısıyla sigortalı olarak çalışmıyorum.sizce vize başvurumda her iki bilgiye de yer verip ailemi sponsor olarak mı göstermeliyim yoksa sadece öğrenci olduğumu mu belirtmeliyim? Yurtdışına bir turla çıkacağım.Şimdiden teşekkürler.

Geçen senegeçtiğimiz sezonda 1 kilogramının maliyeti 6 liraydı, 15 lira ortalamadansatıldı, sezon sonunda 25 liraya gitti ancak gelin görün ki bu sene Adana’da,Urfa’da pamuk fiyatları liraya kadar geriledi, oysaki maliyet bölgeleregöre 16 lira ila 20 lira arasında değişmekteydi. Maliyetler 4-5 kat artarken enflasyon yükseliyor, döviz artıyor, mazotyükseliyor, gübrelere zamlar sağanak gibi gelirken ne hikmetse üreticikazanamıyor. Şükürlerolsun ki bugün geldiğimiz noktada hayatın her alanında gençlerin daha etkinolduğunu görmekteyiz. Gençler sahip oldukları dinamizmle her platformdavarlıklarını daha fazla hissettiriyor. İnşallah, önümüzdeki dönemdegençlerimizin adını daha çok duyacak, gençlerin başarılarını çok dahafazlasıyla konuşacağız. Bizler de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hemHükûmetimiz hem de yerel yönetimlerimiz eliyle gençlerimize hizmet etmeye devamedecek, onların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda eksiklerini gidermek içinvar gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sayınmilletvekilleri, çölyak hastalığı yani gluten enteropatisi bağırsaklardakibesin emilimini sağlayan “villus” denilen yapıların bozulmasına sebep olan,dolayısıyla da yiyeceklerdeki besinin emilmesini engelleyen ve ince bağırsaktahasar oluşturan bir sindirim sistemi hastalığıdır. Bilindiği gibi çölyakhastalığı teşhis edildikten sonra tedavi şekli ancak ve ancak diyetleolmaktadır, başka tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Bunun için glütensiz birdiyetin ömür boyu yapılması gerekmektedir, çölyağın bu yüzden kesin birtedavisi bulunmamaktadır. Bu nedenle, hastaların normal ve sağlıklı bir yaşamsürdürebilmesi için en etkin çözüm ömür boyu devam edilecek glütensiz diyettir.Glütensiz diyette buğday, arpa, çavdar unu içeren her türlü gıdanın tüketilmesisakıncalıdır.

P)Bağımsız denetim kapsamındaki işletmelerden bilgi sistemleri denetimine tabiolacakları belirlemek ve bu denetimin uluslararası standartlara uygun olarakyürütülmesini teminen düzenleme, yetkilendirme ve gözetim yapmak. Buarada, hazır yirmi yıl demişken bugün AK PARTİ’sinin iktidara gelişinin 20’nciyıl dönümü. MURATSARISAÇ (Devamla) – JINNEWS’ten Habibe Eren, son haberinde cezaevlerindekihukuksuzluğu, İmralı’da sürdürülen mutlak tecridi haber yaptı, barıştankorkanların sığındığı tecrit politikalarına yer verdi; bundan tutuklandı. BAŞKAN– Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde ikinci söz talebi Sayın Ömer FethiGürer’in. Diyelim ki hasta oldunuz, rapor aldınız yada çocuğunuzun düğünü var, izin aldınız. İzin aldığında,raporlu olduğunda ek ders ücreti ödenmez, tamam, buna eyvallah ama telafieğitimine çağırdığınız bir insana ek ders ücreti ödemek zorundasınız. SayınBaşkan, değerli arkadaşlarım; biliyorsunuz, Türkiye özellikle pandemi dönemindeçiftçilerimize gereken desteği fazlasıyla verdi. İLHAMİÖZCAN AYGUN (Tekirdağ) – Başkanım, lazım olacak, pamuk getirdi bakın. Tabii ki köklü olarak tarımpolitikasında önemli değişikliklere gidilmek zorunda. Tarım politikasında köklübir değişime gidilmediği takdirde Türkiye -tarım Türkiye’nin elindeki altınbileziktir diyoruz her zaman- her anlamıyla kayıplar yaşayacaktır. DURSUNMÜSAVAT DERVİŞOĞLU (İzmir) – Efendim, çok teşekkür ederim.